Het Europees schadeformulier is van groot belang om elkaars gegevens op de juiste wijze uit te wisselen en het vastleggen van de toedracht. Dit formulier is in alle landen hetzelfde, maar kan dus wel in een andere taal zijn. Maar wat er in het Nederlands bij punt 1 gevraagd wordt is hetzelfde als bij punt 1 in het Spaans.

 

Hier volgen nog een aantal tips voor het invullen van een schadeformulier:
1. Noteer de adresgegevens van getuigen op het formulier.
2. Zorg ervoor dat uw verzekeringsgegevens en van de tegenpartij juist en volledig vermeld worden. Om alle gegevens in te vullen, zorg ervoor dat u de kentekenbewijzen en groene kaart bij de hand hebt.
3. Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis geen vakje aan dat ‘ongeveer’ klopt met hetgeen werkelijk gebeurd is; Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als de toedracht niet onder dit punt aan te geven is, kan de juiste toedracht bij punt 14 worden vermeld.
4. Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, moet u dit duidelijk aangeven.
5. Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden.
6. Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.
7. Als het schadeformulier ingevuld is, en de handtekeningen zijn gezet, scheur dan het bovenste vel van het onderste af. Nu heeft u beiden een exemplaar.
8. Beide partijen kunnen nu de achterkant invullen voordat de formulieren naar de eigen verzekeringsmaatschappij gestuurd worden. Dit kunt u ook thuis doen, zonder dat de tegenpartij aanwezig is. Hier heeft u ook voldoende ruimte om eventuele opmerkingen omtrent de aanrijding te plaatsen.